Archive for октомври, 2011

Ниското ниво на холестерин е здравословно и удължава живота

Ниското ниво на холестерин е здравословно и удължава живота
При възрастните пациенти падащото ниво на холестерина е свързано с по-лоша прогноза. Освен това в тези случаи делът на самоубийствата е по-висок. Причината за тази констатация не е известна. Full story

Ракът не се предизвиква от микроорганизми

Ракът не се предизвиква от микроорганизми
Но дори и вирусите и бактериите да допринасят за възникване на рак, това съвсем не означава, че ракът е заразен или че дори трябва да се избягва контакт с раково болни поради опасност от заразяване. Full story

Ракът не се лекува-поне засега

Ракът не се лекува-поне засега
Не е вярно обаче обратното, че тези тумори винаги имат юбра прогноза за лечение. В зависимост от вида и разпространението на рака и днес хора умират от остра левкемия или рак на тестисите. Full story

Няма значение за продължителността на живота ни, кога ще се откажем от цигарите

Няма значение за продължителността на живота ни, кога ще се откажем от цигарите
Все пак изследвания показаха, че дори при 65-годишни има значителна вероятност за по-голяма продължителност на живота, ако се откажат от пушенето в тази възраст. Все пак никога не е твърде късно. Full story

Самоубийството с Е 605 е „сигурно“ и човек не страда много

Самоубийството с Е 605 е „сигурно
Тъй като това е субстанция, която отравя клетките в организма, като блокира процеса на дишане на клетката. Това води до жестока смърт чрез вътрешно задушаване. Full story

Няма полза от заместители на никотина

Няма полза от заместители на никотина
Между десет и двадесет пушачи трябва да използват заместител на никотина, за да може, статистически погледнато, един от тях да се откаже от пушенето за повече от една година. Full story

Жената забременява по-лесно, ако след секс остане да лежи по гръб още известно време

Жената забременява по-лесно, ако след секс остане да лежи по гръб още известно време
На жените, които правят изкуствено оплождане в клиника, също често се дава съвет да останат да лежат спокоино по гръб известно време. Лекарите знаят, че така шансът за забременяване не се повишавано не се и понижава. Full story

След смъртта ноктите и косата продължават да растат

След смъртта ноктите и косата продължават да растат
Поради това труповете на мъжете по правило биват избръснати още в болницата или впоследствие в погребалната агенция. Full story

Жените се самоубиват пo-често от мъжете

Жените се самоубиват пo-често от мъжете
Делът на самоуби ците при мъжете възлизал на 20 на 100 000 жители, при жа те той съставлявал „само" 7 на 100 000. Опитите за самоубийство са 10 до 15 пъти повече. Full story

Делът на самоубийците в Източна Германия е също толкова висок, колкото и в западната част на страната

Делът на самоубийците в Източна Германия е също толкова висок, колкото и в западната част на страната
Тринадесет години след падането на Берлинската стена все още не е постигнато изравняване и равновесие в жизнения стандарт в източната и западната част на Германия. Full story

Германия е изложена на опастност, ако не провежда изследвания със стволови клетки

Германия е изложена на опастност, ако не провежда изследвания със стволови клетки
Рационализациите в химическата и фармацевтичната промишленост, които станаха възможни чрез въвеждането методите на генната технология, дори превърнаха генното инженерство в Германия в „унищожител на работни места . Full story

Убиването на стволови клетки от ембрион е равнозначно на убиването на ембриона при аборт

Убиването на стволови клетки от ембрион е равнозначно на убиването на ембриона при аборт
При такава индивидуална позиция в правния свят едва ли могат да се поставят от другата страна на везната обществени интереси като свободата за провеждане на изследвания или неясните изгледи за успешно лечение с помощта на стволовите клетки. Full story
Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.