Archive for ноември, 2011

Изненадата – една от най-бързите ни емоции

Изненадата – една от най-бързите ни емоции
БЯЛОТО на очите се вижда над и под ирисите. Горните клепачи се вдигат нагоре. Долните клепачи се окръглят. По челото се появяват бръчки. Устата е отворена - устните са разтворени, като широчината зависи от степента на изненада. Бялото над очите се вижда над, а понякога и под ирисите. Full story

Емоцията тъга

Емоцията тъга
Вдигане на вътрешния край на клепачите и образуване на вертикал на бръчка между веждите. Хоризонтални линии по челото. Отпуснати клепачи . Отпусната уста. Вдигнати долни клепачи. Full story

Разчитане на индивидуалните изражения на лицето

Разчитане на индивидуалните изражения на лицето
Като при беленето на лук, започваме с най-горния слой - външните изражения, които хората постоянно използват - и постепенно си проправяме път към тези изражения на лицето, които хората разкриват несъзнателно. Да разгледаме някои от най-често срещаните. Full story

Презрение

Презрение
Бръчки на носа. Едната устна често е повдигната подигравателно. Устните понякога са издадени напред. Стисната уста с леко вдигнати краища (може да бьде сбъркано с лека усмивка.) Full story
Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.