Archive for ноември, 2011

Изненадата – една от най-бързите ни емоции

Изненадата – една от най-бързите ни емоции
БЯЛОТО на очите се вижда над и под ирисите. Горните клепачи се вдигат нагоре. Долните клепачи се окръглят. По челото се появяват бръчки. Устата е отворена - устните са разтворени, като широчината зависи от степента на изненада. Бялото над очите се вижда над, а понякога и под ирисите. Full story

Емоцията тъга

Емоцията тъга
Вдигане на вътрешния край на клепачите и образуване на вертикал на бръчка между веждите. Хоризонтални линии по челото. Отпуснати клепачи . Отпусната уста. Вдигнати долни клепачи. Full story

Разчитане на индивидуалните изражения на лицето

Разчитане на индивидуалните изражения на лицето
Като при беленето на лук, започваме с най-горния слой - външните изражения, които хората постоянно използват - и постепенно си проправяме път към тези изражения на лицето, които хората разкриват несъзнателно. Да разгледаме някои от най-често срещаните. Full story

Презрение

Презрение
Бръчки на носа. Едната устна често е повдигната подигравателно. Устните понякога са издадени напред. Стисната уста с леко вдигнати краища (може да бьде сбъркано с лека усмивка.) Full story

Как да различим щастливата усмивка ?

Как да различим щастливата усмивка ?
Бръчки под очите. Вдигнати бузи. Бръчки в назолабиалната гънка. Ъгълчетата на устата са вдигнати. Устните са леко раздалени от горните зъби. Full story

Как реагира лицето когато изпитвате отвращение ?

Как реагира лицето когато изпитвате отвращение ?
Челото обикновено е спокойно Веждите са спуснати. Носът в горната си част е набръчкан. Напрегнат долен клепач. Присвити устни. Вдигната горна устна, която оставя устата леко отворена Full story

Седемте универсални емоции

Седемте универсални емоции
Нека анализираме тези емоции и най-характерните им черти. Докато гледате всяка снимка, опитайте се да имитирате изражението и вижте дали изпитвате съответната емоция в тялото си. Full story

Билбордът на душата

Билбордът на душата
Научавайки се да забелязваме повече външни изражения, ние ставаме по-интуитивни по отношение на онези подсъзнателни микроизражения. Не забравяйте - почти всички от нас са природно надарени да ги „четат“ - понякога се нуждаем само от малко упражнения, за да свикнем с тази природна способност, която сме загубили някъде по пътя. Full story

Какви са били лицата на нюйоркчани след ударите на 11 септември

Какви са били лицата на нюйоркчани след ударите на 11 септември
Но преживяването им е показателен пример за това как използваме израженията на лицето, за да прикрием и покажем емоциите си - и дори да ги излекуваме. Full story

Цезаровото сечение е по-леко от естественото раждане

Цезаровото сечение е по-леко от естественото раждане
Като цяло усложненията при планирано цезарово сечение са по-малки, отколкото при операция, на която лекарският екип и майката се решават след започването на родилните болки. Full story

Самоубийствата сред младите хора са по-чести

Самоубийствата сред младите хора са по-чести
Освен това високият дял на самоубийствата с напредване на възрастта е в резултат на липсата на достатъчното внимание към старите хора, което като цяло те не пoлучaват В икономически рзвитото западно общество. Full story

Пушенето уврежда сърцето, нанася щети на кръвообращението и допринася за образуване на рак

Пушенето уврежда сърцето, нанася щети на кръвообращението и допринася за образуване на рак
При мъжете може да се наблюдава подобна тенденция, но засега данните недостатъчни. Full story

Жените почти не умират от сърдечен инфаркт

Жените почти не умират от сърдечен инфаркт
Науката трябваше да се преориентира и сега при жените се установяват повече инфаркти. Full story

Предпазване от инфаркт с помощта на таблетки естроген

Предпазване от инфаркт с помощта на таблетки естроген
Голямата американска фирма-производител „Wyeth" била дотолкова убедена от благотворното им действие, че дори спонсорирала това проучване сред жените с няколко милиона долара. Full story

Мъртвите в действителност ,,не захапват тревата”, както гласи един идиоматичен израз на немски

Мъртвите в действителност ,,не захапват тревата”, както гласи един идиоматичен израз на немски
Така че до описаните по-горе симптоми в крайния стадий се стига само в изключително редки случаи. Full story

Рак на гърдата може да се появи вследствие на удар в гърдите

Рак на гърдата може да се появи вследствие на удар в гърдите
Единствената връзка би могла да бъде тази, че жените отиват на лекар след по-силни удари или дори наранявания и при прегледа или при понататъшна диагностика случайно се открива тумор. Full story

В страните с лошо развито здравеопазване има повече болни от рак, отколкото в страните с добро здравеопазване

В страните с лошо развито здравеопазване има повече болни от рак, отколкото в страните с добро здравеопазване
Тъй като повечето форми на рак са по-разпространени сред възрастните хора, това също оказва влияние върху честотата на раковите заболявания. Всички тези причини - по-ранна смърт, по-късно диагностициране, по-лошо лечение и по-кратка продължителност на заболяването -водят до факта, че в по-бедните страни има по-малко раково болни. Full story

Цезаровото сечение не оказва въздействие върху оплодителната способност при жените

Цезаровото сечение не оказва въздействие върху оплодителната способност при жените
Причината за това не е някаква патология, както твърдят шотландските медици. В основата на явлението стоят психическите и социални последици, които цезаровото сечение има за жената, родила детето а по този начин. Full story
Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.