22 факта за дестилираната вода


вода от световния океан

Дестилираната вода е за предпочитане

Трябва да знаете, че дестилираната вода…

Е вода, която е била превърната в пара, така че нечистотиите са отстранени. След кондензиране тя става чиста вода.

Е единственият вид, отговарящ на дефиницията за во­да: водород + кислород.

Е идеална, естествена вода.

Е без мирис, без цвят и без вкус.

Е освободена буквално от всички неорганични минерали, включително сол.

Е единственият естествен разтворител, който може да се приеме от тялото, без да се увреждат тъканите.

Действа като разтворител в тялото, разтваряйки хра­нителните вещества, така че да могат да се усвоят и приемат във всяка клетка.

Разтваря клетъчните отпадъци, така че да могат да се отстранят токсините.

Разтваря неорганичните минерални вещества, разпо­ложени в тъканите на тялото, така че тези вещества да могат да се отстранят в процеса на пречистване на тялото.

Не разтваря органичните телесни минерали, а съби­ра и отстранява токсичните неорганични минерали, които са отхвърлени от клетките на тялото и не са нищо повече от вредни натрупвания, затрудняващи нормалното функциониране на тялото.

За кого е направена дестилираната вода ?

Наистина е идеалната вода за всички хора, а също и за животните.

Не оставя никакви утайки, когато навлезе в тялото.

Е идеалната вода за правилното функциониране иа великите филтри — бъбреците.

Е перфектната течност за кръвта.

Е идеалната течност за ефективното функциониране на белите дробове, стомаха, черния дроб и всички други важни органи.

Е всепризната за задължителна за биомедицински при­ложения и като мерило за чистота на питейната вода.

хубава вода

Как да получим дестилирана вода ?

Е толкова чиста, че всички лекарства се приготвят с нея.

Е свежа, чиста и приятна на вкус.

Прави вкуса на храните и напитките, приготвени с нея, забележимо по-добър. Ароматът й е достатъчно недоловим, за да не променя храната, към която се добавя.

Е единствената чиста вода, останала на замърсената ни планета!

Е най-здравословната вода и най-великият разтвори­тел на земята!

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.