Ако двойката е бездетна, причината обикновено е у жената


майчина любов

Това бебе не е на тази майка

Приблизително 12 до 15 процента от всички двойки в Средна Европа са бездетни не по собствено желание. Това означава, че жената все още не е забременяла след една година редовен по­лов живот без използване на средства за предпазване от забременяване. Широко разпространена е заблудата, че най-често вината за това, едно семейство да не може да се сдобие с деца, е у жената. Но междувременно стана ясно, че почти в полови­ната от случаите причината е у мъжа. При стерилните мъже в семенната течност се съдържат много малко сперматозоиди или пък сперматозоидите са некачествени или неподвижни. Също така понякога се случва по форма сперматозоидите да изглеждат нормални, но въпреки това не могат да проникнат през външния слой на обвивката на яйецклетката и поради то­ва не се стига до толкова важното и необходимо за оплождане­то сливане със семенната клетка.

С методите за изкуствено оплождане някои от тези меха­нични пречки могат да бъдат преодолени. При „нормалното“ Invitro-оплождане, както се нарича оплождането в епруветка, яйцеклетката и семенната клетка се съединяват в лабораторни условия. От началото на 90-те години дори е възможно спер­матозоидът целенасочено да се вкара в яйцеклетката. С помощта на миниатюрна пипета и под микроскоп спрематозоидът се инжектира в яйцеклетката (вътрешно цитоплазматично инжектиране на сперма). Така оплодената клетка се посява лед това в подходяща среда, докато протече процесът на мно-ократно делене, и най-накрая се имплантира в матката.

споделяне в социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.