Авторитарен жест за разрешаване на проблема


молитвен жест

Добре ли е да се прави молитва всеки ден ?

Островърхата куличка се получава, когато двете ръце се съберат в молитвен жест, но пръстите на едната ръка се срещат точно с върховете на пръстите на другата ръка – палец с палец, кутре и т.н.
Дейвид Гивънс нарича островърхата купичка „точен жест“, чието съществуване е възможно благодарение на същите мозъчни структури, позволили на човека да изработи първите структури, позволили на човека да изработи първите сечива.
В днешния свят този сигнал често се наблюдава „Островърхата куличка“ е силен авторитарен жест по време на ситуации, свързани с разрешаването на проблем.
Той е любим сред политиците и корпоративните лидери, защото излъчва толкова много от качествата, които те искат да въплъщават:
авторитет, увереност, превъзходство и аргументирано мислене.

Интересните варианти.
Някои биха казали, че когато разперите пръсти по-широко в куличката, заемате повече място и следователно излъчвате по-голямо надмощие.

Хората, които правят този жест, могат или да вдигнат нагоре ръце, за да покажат превъзходство, или да ги смъкнат, в опит да изразят откровеност и готовност да бъдат възприети като равни.

Жестове използвани от политици над голяма аудитория

ръка във въздуха

Какво ли може да означава това ?

Във всеки случай вие създавате бариера между вас и вашия събеседник и в зависимост от ситуацията, може би трябва да се погрижите да не слагате повече нищо помежду двама ви, без да се интересувате колко мощен е този жест.
„Островърхата куличка“ е от жестовете, които е по-добре да се правят в по-големи групи.

Вмъкнете го в репертоара си.Когато използвате този жест, вие прокарвате тънка линия между високомерие и доминираща сила, така че трябва да се научите да го използвате подходящо и умно.
Експериментирайте варианти, докато намерите онзи, който работи за вас.
Може би островърхата куличка, която ви е най-удобна, няма изобщо да включва докосване на пръстите; може би дланите ще се допрат плътно една до друга като в традиционна поза за молитва.
Изобщо, всеки път, когато дланите ви се допрат директно, вие предавате по същество същите послания – компетентност, сила, авторитет и висок статус с малка доза снизхождение.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.