Билбордът на душата


душа

Душата на един човек е важна

Съзнателните ни лицеви изражения дават възможност да изразим чувства на любов и привързаност, на съгласие и сътрудничество, на от­вращение и смайване. Те обаче могат да бъдат използвани като маска, за да скрият тези чувства – макар да не са в състояние да прогонят ис­тинските, лежащи под повърхността, чувства.

Ние всички искаме да вярваме, че притежаваме пълен контрол над чувствата си и можем да изберем дали да ги изразим, или не. Не такъв обаче е случаят. Каквито и емоции да успяваме съзнателно да изтрием от лицето си, те накрая ще „изтекат“ – често чрез движенията на тяло­то, но понякога и чрез „микроизраженията“.

Както по-рано споменах, микроизраженията са мимолетни прояви на емоция, която прекосява лицето за по-малко от 1/25 от секундата. Тези съвсем незначителни мускулни движения понякога минават нере­гистрирани от съзнанието ни, но биват светкавично възприети от нашите огледални неврони, и също толкова светкавично отразени. В 2000 изследвания шведски учени използвали подсъзнателни техники, за да покажат картини на щастливи и гневни лица пред граждани без тяхно знание. Точно 30 милисекунди – З/100 от секундата – от показването са били необходими на лицевите мускули, за да отговорят, имитирайки емоцията, без да осъзнаят какво са видели.

певец

Дори и известните имат душа

Огледалната ни система изглежда действа като вътрешен полиграф, реагирайки по-силно на проявата на истинска, отколкото на престоре­на емоция, като се основава само на невероятно фини следи. Например, нека допуснем, че момче се усмихва на любимата си, когато тя му прави комплимент за подстрижката. „Благодаря“- казва той, но всъщност изобщо не го е грижа за прическата му, затова усмивката му може да бъде убедително любезна, но фалшива. По-късно тя хвали часовника му, който той наистина харесва. Сега той е искрено поласкан и мускулите на бузите и очите му се свиват по-симетрично – той й отправя „истинска“ усмивка. Нейният мозък мигновено отчита тази разлика.

Е, може не винаги да сме достатъчно бързи, за да хванем тези микроизражения, когато се появят. Но аз вярвам, че можем да засилим нашия вътрешен полиграф като се обучаваме да разпознаваме определени из­ражения на лицето и емоции. Пол Екман и неговите колеги установи­ли, че четиридесет и три прецизно регулирани мускула в човешкото лице могат да бъдат съчетани и разпознати в 10 000 възможни комби­нации от изражения, те дори свързали 3 000 от тези изражения със спе­цифични чувства в тялото. Научавайки се да забелязваме повече външни изражения, ние ставаме по-интуитивни по отношение на онези подсъзна­телни микроизражения. Не забравяйте – почти всички от нас са природно надарени да ги „четат“ – понякога се нуждаем само от малко упраж­нения, за да свикнем с тази природна способност, която сме загубили някъде по пътя.

бутон за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.