Болести забравени в миналото се завръщат с нова сила


ежедневие

Не е лесно да се предпазиш себе си, но поне другите пази

В Германия болестта също продължавала да се разпространява. Глобализацията и новите миграционни потоци от хора водят до възраждане на почти напълно изкоренени болести. Освен това вирусите стават все по-устойчиви срещу наличните меди­каменти. В началото на 90-те години всеки трети болен от ту­беркулоза в Ню Йорк е показал нечувствителност спрямо поне един антибиотик. В световен мащаб се приема, че делът на болните от туберкулоза, които са резистентни по отношение на всички налични медикаменти, възлиза на два – три процента.

От 1992 г. по целил свят се полагат усилия за възпиране на туберкулозата, които довеждат до нов спад на заболелите след покачването през периода от 1985 до 1992 г. Въпреки това ТВС все още е една от най-големите глобални заплахи за човешкото здраве: епидемиолози от Световната здравна организация понастоящем преценяват и приемат, че всяка година два милиона души умират от туберкулоза и че ежегодно има до осем милиона случая на новозаболели. Особено лошо е поло­жението в Африка, където допълнителното заразяване с ту­беркулоза при много болни от СПИН води до съществено влошаване на състоянието им. Също така болестта се среща често и в няколко района на Китай, както и на територията на бившия Съветски съюз, особено в Литва, Украйна и Русия. Броят на заразените с туберкулоза там нарасна от 34 на 100 000 жители през 1991 на повече от 85 на 100 000 през 2000 го­дина.

spodelime.com


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.