Болните от Паркинсон потискат чувствата си


пациент

Болните от Паркинсон не проявяват чувства

Преди време на пациенти с Паркинсон се приписваше „неспособност да проявяват чувства“ и се мислеше, че болестта при тях се проявявала като следствие на твърде дългото потискане на емоции и страсти. Още през 1948 г. един американски медик изразил хипотезата, че болните от Паркинсон били склонни към насилие и носели маска, с която потискали агресивните си импулси. Според неговата теория болестта се проявявала, когато разочарования или травматични преживявания разрушат психическото равновесие на индивида – и вследствие на това се появявала и самата маска.

Междувременно от години е известно, че болестта на Паркинсон се проявява вследствие на разрушаване на мозъчната тъкан, при което се образуват по-малки количества от субстанцията-преносител допамин. Едно от следствията са схванати движения и така нареченото „лице-маска“- а не обратното. Тъй като отдавна е открита органичната причина за болестта, сега никой повече не би приписвал на болните от Паркинсон „бягство“ в собствената болка или типична структура на личността.

парализиран

Не може да се спасиш

Много болни са потърпевши от такова прибързано психо-логизиране на причината. Твърде често на следствията от болестта се гледа като на причина за появата на болестта – например ограничаване на социалните контакти и на ежедневните дейности. Нима болните от рак са се щадили твърде малко и по този начин тялото им е станало уязвимо? Или оказалите се не по тяхна вина бездетни все още не са вътрешно готови за отглеждането на дете? Или това е страхът от справянето в едно общество, изискващо от хората постигане на високи резултати, което от своя страна води до умора на хронично изтощените хора? Засегнатите от болестта, чиито оплаквания все още не са известни или не се поддават на просто обяснение, трябва непрекъснато да слушат обяснения, основаващи се на подобна опростенческа психосоматика. Чрез информиране на пациентите лекарите биха могли да допринесат за намаляване на чувството за вина у пациентите, които от своя страна да престанат да се самоупрекват.

бутони за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.