Archive for ‘World’ Category

Глава към глава

Глава към глава
Иконата в областта на езика на тялото, Дезмънд Морис, смята, че хетеросексуалните двойки не се различават от другите животни, кои­то имат много характерна промяна на поведението от първата сре­ща до съвкуплението. Ако някога сте се питали как сте се озовали в ;нечие легло на следващата сутрин, ето картата на визуалния и теле­сен контакт на Дезмънд Морис, която ще ви го обясни. Може и да прескочите някоя и ... Full story

Ръка върху главата

Ръка върху главата
Аз например знам, че когато съпругът ми ме целуне по челото, това изпраща тръпки по цялото ми тяло, защото за мен това е любящо, сърдечно докосване. Използвайте го, за да задълбочите чувствата си; об­хванете главата на любимия си с ръце и го погледнете дълбоко в очите. Full story

Целувката

Целувката
Една дълга, бавна целувка може да ви помогне да повишите интим­ността на разстроена връзка. Елън Крайдман, доктор на науките, в кни­гата си „Запали огъня му“ препоръчва двойките да се целуват пълни десет секунди, за да задълбочат връзката помежду си. Може да не ви изглежда толкова много като времетраене, но за някои двойки целувка­та по устата може да е като цяла вечност, ако не го правят редовно. Full story

Прегръдка през кръста

Прегръдка през кръста
Прегръдката през кръста, докато вървим, е приятен жест, който можем да използваме, докато се разхождаме със съпруга/съпругата си, за да внесем повече интимност в отношенията. Това на практика е ходеща прегръдка - необходимо е наистина добре да се координирате един с друг, за да го направите. Full story
Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.