Целувката


целувка в леглото

Целувките могат да се правят навсякъде

Една от теориите за произхода на целувката гласи, че е възникнала от първичния импулс да вдъхнем миризмата на другия, за да определим съвместимостта си за размножение. Много антрополози също така вяр­ват, че целувките са се появили, когато майките са хранели малките си като сдъвквали храната и я пъхали в устата на бебетата.

Слава богу, отдавна сме надмогнали този начин на хранене, но целувките по устата са запазени за нашите най-близки, за хората от вътрешния ни кръг.

Ако са ви целунали по устата, когато не сте го очаквали, знаете, че е едно много объркващо докосване.

Различни правила за социални ситуации.

Някои микрокултури имат собствени много специфични правила по отноше­ние на целуването. Например, в някои индустрии като модата, фотогра­фията или други творчески полета на изява, една целувка по бузата се възприема като част от поздрава в службата.

В други области целувката може да се използва след бизнес обяд.

молба за брак

Красотата при влюбените

Но в повечето браншове и профе­сии дори целуването по бузата не е прието на работното място.

В социални ситуации някои групи се прегръщат и целуват. Социал­ните целувки могат да са въпрос на мода.

Преди десет години в Ню Йорк можеше често да се видят хора, които се поздравяват с целувка по двете бузи; сега тази практика в Ню Йорк отмря, но все още е норма в Лондон и Париж.

В някои области на Холандия стандартният поздрав при запознанство е три целувки по бузите: лява, дясна, лява.

Повечето жени целуват леко по дясната буза, когато се срещат или се разделят с приятел/приятелка.

Жените обикновено поздравяват мъже­те при първа среща с кимане на главата или ръкуване. При следващи срещи жените понякога целуват мъжете по бузата.

Някои хора всъщност не целуват, вместо това докосват бузите или целуват въздуха.

Когато не сте наясно с намеренията на човека срещу вас, по-добре използвайте целувка във въздуха – много по-добре е, отколкото да залепите голяма влажна целувка върху бузата на жената срещу вас, докато тя ви остави да висите от другата страна.

Въпреки правилата на вашата група, не е задължително да целувате при среща, ако това ви кара да се чувствате неловко.

Няма нищо по-лошо от това да ви мляснат по лицето твърдите устни на човек, който не го иска.

Различните целувки се използват при различни случаи.

Мястото, на което целувате, променя значението и смисъла на целувката.

Целувките по устата са обикновено недвусмислено сексуални.

Целувките по главата са по-скоро любящи, покровителствени и интим­ни.

Ако ви целуват ръка, това може да се дължи на уважение или пък да е много романтична проява.

Може би по-важното при тълкуването на намерението на целувката е продължителността й – ако трае повече от секунда, тя се превръща от обикновен поздрав в нещо по-голямо.

Когато искате да целунете някого, опитайте да докоснете първо ръка­та над китката му.

Ако се отдръпне, значи не желае да бъде докосван.

Ако не го направи, продължете движението към горната част на ръка­та; ако цялата горна част на тялото му се отдръпва, значи не желае да бъде докосван.

Но ако го докоснете по изброените начини и той не се отмести, целунете го по бузата.

Една дълга, бавна целувка може да ви помогне да повишите интим­ността на разстроена връзка.

Елън Крайдман, доктор на науките, в кни­гата си „Запали огъня му“ препоръчва двойките да се целуват пълни десет секунди, за да задълбочат връзката помежду си.

Може да не ви изглежда толкова много като времетраене, но за някои двойки целувка­та по устата може да е като цяла вечност, ако не го правят редовно.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.