Цезаровото сечение е по-леко от естественото раждане


сечението на цезат

Схемата показва стъпките

Много жени вярват в това и се решават на операция – от страх пред болките на естественото раждане. Освен рисковете, на които се излага майката по време на операция – тук трябва в частност да се предвидят усложненията от кръвоизливи – цезаровото сечение има недостатъци и за детето. Тесният про­ход, който трябва да преодолее детето при естествено ражда­не, му помага околоплодните води да излязат от белите дробо­ве. Ако бебето се извади с цезарово сечение, в белите му дро­бове остават повече околоплодни води и то трябва да се аспи­рира или да се изкашля.

Разбира се, цезаровото сечение има и предимства. Степента на инконтиненция в напреднала възраст например е по-ниска след цезарово сечение (според опита на Норвегия: 15,9 про­цента), отколкото при вагинално раждане (21 процента). Смър­тността при цезарово сечение междувременно също е много ниска, когато се прави от опитни акушер-гинеколози. Като ця­ло усложненията при планирано цезарово сечение са по-малки, отколкото при операция, на която лекарският екип и майката се решават след започването на родилните болки.

бутони за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.