Човешката клетка е безсмъртна


неприятна клетка

Тази клетка след време много ни вреди

Доктор Алексис Каръл, изтъкнат учен от института „Рокфелер“, спечели най-голямото отличие — Нобелова награда за медицина, като изложи своята поразителна хипотеза „Клетката е безсмъртна“. Дегенерира единствено течността, в която тя плува.

Подновявайте течността през редовни интервали, доставяйте на клетките това, от което се нуждаят като хранене и доколкото знаем, пулсирането на живота може да продължи вечно.

Неговата хипотеза се състоеше в следното: преждевременната смърт и много симптоми на остаряването се дължат на натрупване на токсини в клетките на тялото. Тези токсини са в резул­тат на клетъчно разлагане, а също навлизат в тялото ви от въздуха, който дишате, храната, която ядете и водата, която пиете.

Това претоварване с токсини пречи на тяло­то да абсорбира и използва хранителните вещества, от които клетките така отчаяно се нуждаят. Според доктор Каръл, ако клетките ви се прочистят от всички токсини и се осигурят подходящи хранителни вещества, вие би трябвало да можете да живеете, без да остарявате.

След като тялото ви съдържа около 70% вода, кръвоносната и лимфната система — над 90% вода, за здра­вето ви е много важно постоянно да пиете само чиста вода, която не е наситена със замърсители, неорганични минерали и токсини.

Водата ще пренесе по-ефективно жиз­неноважни хранителни вещества до клетките и ще отмие отпадъците от тях. Всичко това позволява на тялото да функционира правилно и да остане здраво!

Флуорид и ракови заболявания

клетка на човека

Тези клетки ни помагат най-много

Флуоридът е сред потенциално най-опасните от всич­ки водни добавки. Дългосрочни проучвания на флуориза­цията показаха, че положителният й ефект върху здравето на зъбите в най-добрия случай е минимален и се превиша­ва от сериозните здравни рискове, произтичащи в резул­тат на употребата му.

Изследователят на рака, доктор Дийн Бърк, смята, че 10% от всички смъртни случаи от рак в САЩ може да се дължат пряко на флуоризацията! Въп­реки това, 40% от гражданите продължават да пият флу­орирана вода.

Доктор Бърк и неговият сътрудник, доктор Джон Ямуянис, заключават, че пиенето на флуорирана во­да може да увеличи риска от смърт от рак с 5 до 15%! Водата, която пиете, може да ви изгради или разруши – вашето тяло съдържа 70 % вода!

share button


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.