Действителното мръщене


лош ден

Не винаги е хубав денят

Едно изследване сочи,

че само виждането на намек за гневно лице за 1/25 от

секундата е достатъчно да накара хората да изпитат неприязън към онова,

което им се показва непосредствено след това.

Психолозите наричат този ефект „инструктиране“ – когато човек

подсъзнателно възприема определено чувство от едно изражение и предава

това чувст­во към друга личност или предмет.

Схващате ли накъде бия?

Ако се опитвате да подхвърлите една идея,

или да се сприятелите със свой ко­лега,

или поне да не го отчуждавате,

най-добре е да намалите мръщене­то до минимум.

децата

Децата винаги са лошо настроени

Мръщенето при всички положения е негативна физиономия.

Не само гневът – мръщенето може също да подсказва раздразнение, отвраще­ние,

антипатия, дори неудовлетворение: „Не стана както го исках.“

Какво да следим:

Когато движението на устата от неутрално преми­нава в негативно.

Когато линията на горната устна се извива надолу, вие виждате проява на гняв.

Обикновено всеки път, когато някой е ядо­сан,

но не маскира тази емоция с друга,

се наблюдава мръщене.

Над какво да работим: Използвайте това изражение само когато трябва.

Мога лесно да ви посъветвам никога да не се мръщите.

Но това ще е само замаскиране на истинските ви емоции.

Мръщенето би пока­зало,

че сте ядосани и би било здравословно освобождаване на гнева.

Само че внимавайте да не прекалявате,

иначе физиономията ви ще за­почне да изглежда постоянно намръщена.

споделяне във facebook


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.