Дешифриране на вокални знаци


юроглиф

Малко странно, но не и за китайците

Вокалните знаци може би са малко необичайни за изучаването на езика на тялото, защото дефинициите на вокалните характеристики – високи или ниски, гръмогласни или тихи, бързи или бавни – са толкова на брой, колкото и слушателите.

Изследователи са открили, че някои от предположенията, които правим за личността на други хора въз ос­нова на гласовете им, се оказват заблуда; други са невероятно точни попадения.

Но ние знаем, че хората с гласове, оценени като „по-привлекателни“, са били възприемани също така като по-заслужаващи дове­рие, по-приятни, открити, силни, добросъвестни и уверени.

Надайте ухо към някои от следващите характеристики, които могат да ви помогнат да прецените другите въз основа на гласовете им.

Ще обсъдим двата края на спектъра на всеки знак и ще говорим за някои от схващанията за всяка крайност.

Оценка на гласа по интонацията и тембъра

Потребителите се радваха на рекламите на Джон Мошита Джуниър, бързо говорещият уличен продавач, който рекламираше колите-играчки на „Микро Машиин“ през 1980 г.
Въпреки че думите му едва се долавяха, повечето слушатели предпочитаха висока скорост, с която говореше Мошита.
Нормалното темпо на речта ни е 25-195 думи в минута, но изследванията сочат, че предпочитаме да случваме по-бързата реч.

темпо на водата

Темпото в днешно време се увеличи

Въпреки нормите за скоростта на речта – различна за различните региони, бавното говорене принципно се възприема като знак, че човек се чувства напрегнат, или че мисловният му процес е забавен, както и че може да е в депресия.

Бързото говорене-убедителност на думите,които казва

Бързата реч обикновено повишава очакваната правдоподобност и е по-убедителна.
Според една теория, когато говорите бързо, другите нямат време да обработят онформацията, така че мозъкът просто абсорбира информацията каквато е и не се опитва да я опровергава.

Разбираемост на речта към по-добро възприятие

По-бързо темпо на речта.
Ние произнасяме около пет срички на секунда в нормалната реч, но смятаме, че хората, които говорят по-бързо, са по-интересни.
Също както и при вариациите с височината на тоновете, и тук е добре да сменяте темпото, защото това ще увеличи разбираемостта сред слушателите ви.
Стремете се към скорост на речта от 175 до 250 думи в минута.
Упражнявайте се като четете пасаж от текст все по-бързо и по-бързо, всеки ден, точно както го направи Саманта, когато се опитваше да подобри речта си.
На професионално събитие най-добрият начин да увеличите скоростта си на говорене е да имате подръка материалите си, така че да не е нужно да мислите за това през цялото време.
Съобщавайки информацията бързо, вие създавате впечатлението, че сте експерт във вашата област.

социални бутони


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.