Емоцията тъга


тъжен

Тъгата е лош знак

Тъгата е една от най-продължи­телните емоции. Когато сте в тимично тъжно настроение, виждате до го­ляма степен едно клоунско лице Брадичката е спусната надолу, клепачите са натежали, кожата става отпус­ната. Всичко увисва, сякаш чертите се стопяват на лицето ви. Ъгълчетата на устните се спускат надолу и по­някога може да се види потрепване. В същото време вътрешният ъгъл на веждите се вдига и между тях се об­разува вертикална бръчка. Ето едни от най-честите белези за тъга:

Вдигане на вътрешния край на клепачите и образуване на вертикал на бръчка между веждите. Хоризонтални линии по челото. Отпуснати клепачи . Отпусната уста. Вдигнати долни клепачи.

бутон за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.