Германия е изложена на опастност, ако не провежда изследвания със стволови клетки


разработка

Много време е нужно за да се направи това

По този начин досегашният икономически фактор „генно инженерство“ в Германия може да мине на заден план и да бъдe занемарен. В страната се провеждат толкова разнообразни изследвания, че тя не бива да допусне те да бъдат ограничени само в рамките на изследването на стволовите клетки. В Гер­мания между 20 000 и 30 000 работни места зависят от генна техника. В световен мащаб по-малко от два процента от работещите в сферата на генното инженерство се занимават със стволови клетки. Рационализациите в химическата и фармацевтичната промишленост, които станаха възможни чрез въвеждането методите на генната технология, дори превърнаха генното инженерство в Германия в „унищожител на работни места .

бутон за сайт


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.