Глава към глава


красотата на света

Изпитайте красотата

Това докосване може да има различни варианти – от двама влюбе­ни, които притискат бузи една в друга при прегръдка, до две приятел­ки, които приближават глави една към друга, докато гледат страшен филм.

Родителите, докато четат приказки на децата си в леглото, по­някога лягат до тях и притискат глави към бузките им.

Докосването глава-до-глава дава възможност за продължителен изключително ли­чен контакт.

Кога някой се навежда силно напред в опит за създаване на интимност.

Този сигнал обикновено се наблюдава само когато хората са достигнали до голяма интимност.

мъж срещу мъж

Враждата на мъжете

При „имитирането“ му или създаването на удобен момент за това докосване – страшен филм, например, или когато отпускате глава върху рамото на другия в края на весел ден на открито – вие създавате много важна връзка.

Ако искате да тласнете напред определена връзка, можете да използвате този сиг­нал във ваша полза.

За създаване на по-близка връзка, без създа­ването на неприятен дискомфорт.

Това движение понякога може да се възприеме като игрив жест – когато двама души се навеждат близко един към друг, гледат се в очите и накрая блъснат глави.

Или, сигурно си спомняте моменти, когато седите с любимия човек, той ви е прегърнал и започвате да чувствате ръката му наистина да тежи върху рамото ви?

Или пък държите ръцете си, но единият от вас заспива?

Физическият дискомфорт разваля в известна степен магията, нали?

Ето защо аз обичам това докосване.

Когато аз и съпругът ми гледа­ме телевизия, понякога сядаме с допрени колене и подпрени една в дру­га глави.

Това е друг начин за получаване на такава тактилна връзка.

Продължаваме да се докосваме, но не е нужно да си държим ръцете.

Трите ми деца са ни виждали да седим така с баща им и сега забеляз­вам, че са започнали често да го правят с мен или с баща им, или пък да се сгушват едно в друго, приближили глави.

Неговите сигнали/Нейните сигнали /Пътна карта към секса.

Иконата в областта на езика на тялото, Дезмънд Морис, смята, че хетеросексуалните двойки не се различават от другите животни, кои­то имат много характерна промяна на поведението от първата сре­ща до съвкуплението.

Ако някога сте се питали как сте се озовали в ;нечие легло на следващата сутрин, ето картата на визуалния и теле­сен контакт на Дезмънд Морис, която ще ви го обясни.

Може и да прескочите някоя и друга стъпка, но дестинацията е винаги същата.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.