Гняв


гневен човек

Гневен ти не бъди

Изследванията сочат,

че сред цяла тълпа ние улавяме гневното лице по-бързо и по-точно,

отколкото лице, изразяващо щастие.

При гняв веж­дите се смъкват и застават почти във формата на латинската буква „V“.

(Повечето престъпници в комични филми използват същите физионо­мии.)

Между веждите се оформят малки бръчици.

Очите се разширяват и гледат без да мигат,

или се свиват до малки пронизващи цепки, дол­ните клепачи се напрягат нагоре.

Изброените по-долу сигнали са най- често срещани при израз на гняв:

Челото е набраздено.

Веждите са смъкнати надолу.

Погледът става напрегнат.

Долните клешачи са опънати.

Ноздрите са разширени.

Правоъгълно отворена уста.

Напрегнати устни.

Издута долна уста.

share button


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.