Говорене през цялото време


публично

Бъдете много внимателни

Някои хора са такива, че не обичат да говорят много.
Други пък не спират.
За разлика от останалите характеристики на речта, тези две крайности на спектъра имат различни предимства и недостатъци.
Когато говориш толкова, колкото останалите, понякога изглеждаш нервиран, срамежлив или несигурен.
Хората може да те отбягват и да мислят, че нямаш какво да кажеш.
От друга страна, в съвременния свят толкова много хора напират да говорят, че един такъв сдържан стил може да е всъщност от по-голяма полза.
Хората може да обърнат повече внимание на думите ти, така че всяко твое отделно послание да има по-голяма тежест.
Също така, когато оставиш другите да дърдорят, можеш по-лесно да получиш информация, която човекът отсреща не е възнамерявал да сподели, само защото си търпелив слушател.
Обратно, но онова, което той може да ти казва.
В групи от мъже и жени, мъжете говорят повече от жените, а жените гледат повече как хората говорят.

Начини на говорене

притеснителен човек

Някой приемат всичко много на сериозно

Забавен, самовлюбен: те говорят по два начина – те произнасят повече думи и говорят по-дълго от събеседниците си.
Хората са склонни да ги възприемат като по-приятни от сдържаните.
Но съществува тънка линия между забавността и доминирането.
Човек, който не знае кога да спре да говори, може да накара другите да избягат.
Във възбудата си ние поня¬кога пропускаме факта, че очите на събеседника ни излъчват досада, равнодушие или претовареност.
Може да интерпретираме погрешно празния поглед като объркване и да влошим нещата като продължим да обясняваме.
Между другото, повечето хора, които говорят прекалено много, че мислят, че биват възприемани от околните като бъбривци.
Това е нешо, което трябва ла се опитаме да изкореним от поведението си.
Не забра¬вяйте, че един от ключовите компоненти в разговора е участието на двамата събеседници.

Разговора

Целете се към pазговоpa.
Не се безпокойте, вие просто участвайте, за да разберете колко време минимум ви е нужно в един разговор, определете какво точно искате да получите от всеки разговор.
Когато говорите с приятел, с колега, чийто статус е по-добре на вашия, или при установяване на контакт, стремете се с времето да се сближите.
Нищо не е в състояние да го спре.
Взел е засилка и няма време дори да си поеме дъх.
Ето няколко начина да прекъснете човека, който изпитва непреодолимо желание да добавя все нови и нови хвалби за себе си при всяка среща.

spodelime.com


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.