Интересни факти около болеста Холера


бактерий

Бацилите пренасят много отрови

Макс Петенкофер (1818-1901), лекар и аптекар, през 1865 г. става първият професор по хигиена в Германия, и то в Мюн­хен. Медикът се занимавал предимно с възникването на холера и тиф и считал за най-важни предпоставки за предпазване от тези опасни заболявания поддържането на чистотата в почва­та, питейната вода и въздуха. Бацилът на холерата, открит от Робърт Кох през 1882 г., според Петенкофер не е най-важният причинител на болестта холера.

За да докаже това, на 7 октомври 1892 г. Петенкофер напра­вил опит върху себе си пред публика, като изпил течност, пъл­на с живи бацили на холера. Героичното му дело станало тол­кова известно, защото по същото време в Хамбург и Париж върлувала голяма епидемия от холера. Петенкофер бил убеден, че бактериите няма да го засегнат, ще бъдат унищожени от стомашните киселини и затова няма да му се случи нищо лошо. Каквито и да са били причините, Петенкофер не се разбо­лял и останал жив. Така той видял потвърждение на теорията си. Може би на лекаря през 1892 г. му е било все едно как ще завърши опасният опит, тъй като на 10 февруари 1901 г. се самоубил.

нападение

Болеста холера напада и убива

Холерната напитка на Макс Петенкофер е наистина най-известната, но през 1880-те и 1890-те години и други лекари са изпивали течност, заразена с бактерии на холерата. През 1893 г. са били проведени едновременно няколко опита в работната група на руснака Иля Илич Мечников. И руските бактериолози Заблотни и Савченко се опитали да се имунизират срещу болестта чрез ваксина с умъртвени холерни бактерии. След имунизация те изпили живи бактерии – и холерата не ги засег­нала.

Всеки от медиците – общо почти 50, които през тези години са пили бацили на холера или са се имунизирали, имал своя собствена теория защо е останал жив след опита, но никой не могъл да обясни по това време, защо при някои инфекцията не се е проявила, докато при други протекла леко или тежко.

бутони за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.