Изненадата – една от най-бързите ни емоции


изненадан

Изненадата винаги може да е добре

Изненадата е една от най-бързи­те емоции. Да предположим, че вли­зате през входната врата в дома си, някой изскача отвътре и извиква:

„Изненада! Честит рожден ден!“

Какво ще се случи? Първо отваряте уста. След това веждите се вдигат,

очите се разширяват и се вижда бя­лото на окото отгоре и отдолу.

Ус­тата е във формата на буквата „О“.

Всичко това става много бързо. След това, ако изненадата е била приятна, на лицето може да се появи ус­мивка,а

ако е страшна, следващото ви изражение ще е страх.

Нека раз­гледаме някои от сигналите на ли­цето, които се виждат при изненада:

Веждите се извиват и се вдигат нагоре.

Бялото на очите се вижда над и под ирисите.

човека в изненадан

Формата на изненадан човек


Горните клепачи се вдигат нагоре.

Долните клепачи се окръглят. По челото се появяват бръчки.

Устата е отворена – устните са разтворени, като широчината зависи от степента на изненада.

Бялото над очите се вижда над, а понякога и под ирисите.

бутон за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.