Жените почти не умират от сърдечен инфаркт


помощ за хора

Хората редовно получават тези пристапи

За съжаление това не е вярно, но в Германия при тях това се случва около десет години по-късно, отколкото при мъжете. Дълго време жените бяха пренебрегвани от медицината като цяло и в частност от изследванията на сърдечносъдовите забо­лявания. Изглеждаше, че те са защитени хормонално от ранно­то калциране на съдовете и другите болести на сърцето и сърдечносъдовата система. Освен това начинът на живот на жени­те бе определен като „кардиопротекторен„: тяхната на пръв поглед по-малко амбициозна, но затова пък по-емоционална същност даваше на много учени основание да ги смятат за не­податливи на сърдечни болести. Освен това жените се хранят по-здравословно.

Откакто напоследък отново се провеждат мащабни епиде­миологични проучвания на женското здраве, бе установено, че жените напредват в нерадостното състезание по честота на сърдечни инфаркти. При жените инфарктът е най-честата при­чина за смъртта. Наистина при тях той се получава по-късно поради защитата им от естрогена, но с учудващо висока често­та. Много инфаркти не се разпознават, тъй като жените с бол­ки в гърдите отиват по-често при гинеколог, а не при кардиолог. Науката трябваше да се преориентира и сега при жените се установяват повече инфаркти.

spodelime


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.