Жените се самоубиват пo-често от мъжете


мисъл

Слушай мозъка си, а не сърцето

Както може да се види от данните на Федералния статистически институт на Германия,

съотношението е точно обратното.

През 2000 година властите са регистрирали 11 065 самоубийства.

При това се приема,

че поне 25 процента са останали неизвестни и не са включени в статистиката.

Делът на самоуби ците при мъжете възлизал на 20 на 100 000 жители,

при жа те той съставлявал „само“ 7 на 100 000.

Опитите за самоубийство са 10 до 15 пъти повече.

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.