Как да се храним ако сме болни от остеопороза ?


човек и хран

Храненето е важен старт на деня

Остеопорозата е тежко заболяване, което се характеризира с намаляване на костната маса. Костите стават порьозни и крехки, при най-лек удар или падане, дори спонтанно те могат да се счупят. Процесът засяга всички кости, но не тези, които са подложени на по-голямо натоварване, са най-уязвими и се чупят най-често – прешлени, кости на китката, шийка на бедрената кост.

Заболяването започва и протича незабелязано до момента на първите прояви (обикновено след 60-65г.) – смачкване на прешлен, а по-късно и други видове фрактури.

Остеопорозата се смята за заболяване на третата възраст, но профилактиката започва през детството и пубертета, когато всъщност се натрупва максималната костна маса.

Следните факти илюстрират социалната значимост на това заболяване:

– около 30% от жените в менопауза страдат от остеопороза;

хубав и спокоен ден

Доброто хранене води до по-добър живот

– до 65-годишна възраст 20% от жените имат остеопоротични фрактури, като 5% от тях са смачкване на прешлен;

– след 65-годишна възраст 40% от жените са с остеопоротични фрактури;

– 15-25% от жените със счупване на бедрената шийка губят своята самостоятелност за повече от 1 година;

– 12-20% от жените със счупване на бедрената шийка умират през първата година след счупването;

– почти 60% от хората със счупване на бедрената шйика остават трайно инвалидизирани.

Храненето и в частност приемът на калций с храната играят основна роля в профилактиката на това заболяване, която се провежда през целия живот. На 25-годишна възраст приключва натрупването на костна маса и изграждането на скелета. На този костен капитал се разчита до края на живота; колкото той е по-голям, толкова по-дълъг може да се черпи от него.

spodelime


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.