Как реагира лицето когато изпитвате отвращение ?


женската реакция

Реакцията е малко ...

Когато изпитвате отвра­щение, носът се сбръчква, ся­каш сте помирисали развале­но мляко.

Краищата на горната устна се спускат надолу. Това изражение има силен ефект върху огледалната ни система.

Скорошна статия твърди, че независимо дали изпитваме отвращение или наблюдаваме някой друг да го изпитва, става активиране на едни и същи части в мозъка, предният островен дял и съ­седният на него фронтален оперкулум.

Може да не сме видели или помирисали нещо отвратително, но ако мернем споменатото изражение вър­ху лицето на другиго се чувстваме така, сякаш ние самите се отвращаваме.

реакцията

Човек се отвръщава

Някои от най-характер­ните знаци за отвращение са:

Челото обикновено е спокойно. Веждите са спуснати. Носът в горната си част е набръчкан. Напрегнат долен клепач.

Присвити устни. Вдигната горна устна, която оставя устата леко отворена.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.