Какви са типовете първични остеопорози ?


лоша болест

Има ли спасение ?

Тип 1 или постменопаузална остеопороза (51-70 годишна възраст), протичаща със счупвания (фрактури) на прешлените и на ръката, обуъсловени от предимно костна загуба на рехава костна тъкан.

Тип 2 или старческа остеопороза (над 70 годишна възраст), със счупвания на прешлените и бедрената кост, обусловени от котна загуба на плътноа и рехава костна тъкан.

Освен тези две основни форми на първична остеопороза има и няколко форми на вторична остеопороза, най-честите от които са предизвиканата от хроничен прием на кортикостероиди, антидепресанти, сънотворни, хепарин, при ракови заболявания, след имобилизация или някои хронични заболявания.

Остеопорозата се явява голям обществен здравен проблем, признат от C30, защото засяга над 200милиона души в света. Глобално продължителността на живот се удължав, което води до увеличаване на броя на възрастните хора. Най-бързо нарастващата група е тази на жените в средна възраст – 40-65г.

Това е периодът, когато жената изпада в естествената си менопауза, фазата на угасване на яйчниковата функция. Според международно приетите норми средната възраст за настъпване на менопаузата е 50-51 години. Международната дефиниция за ранна менопауза е 45-годишна възраст, а късна – след 55 годишна

процес на действие

Това е процеса на увреждане

възраст.

Остеопорозата трябва да се разглежда като едно от основните заболявания, свързани с приода на менопауза, т.е. периода на снижение в нивото на естрогените. Дефицитът на естрогени индиректно повлиява остеокластите (клеткитем които разрушават кост)и остеобластите (клетките, които формират кост) чрез повишена локална секреция в костта на цитокини и растежни фактори, чрез което се повишава повече котна обмяна с години с превалиране на костното рушене над формирането, водещо до прогресираща костна загуба.

Водещите заболявания в средна възраст на жената са сърдечно-съдовите, диабетът и остеопорозата, които се поддават на превенция. Всяка трета жена на средна възрат е с на средна възраст е с остеопороза.

Фактури настъпват при 40% от тях. Тези счупвания водят болния до страдания, до неговото инвалидизиране, изолация от обществото, правят го зависим от грижите на близките му, правят го икономически зависим, заплащват живота му с допълнителни усложнения.

Към всичко това трябва да се добави и големият разход на средства за лечение на счупванията – операция, рехабилитация, ангажиране на специализиран медицински персонал.

социално споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.