Какво означава „чиста вода“ ?


вода от планината

Чистата вода идва от планината

Като четете книгата „Водата — шокиращата истина, коя­то може да спаси живота ви“, вие ще се осведомите за предимствата, които дестилираната вода има пред ми­нералната и изворната вода. За съжаление, авторите и лекторите създават объркване по отношение на дестили­раната вода.

Говорейки за „дестилирана вода“, някои всъщност имат предвид „мека вода“ (вода, третирана с омекотител).

Водата нужна ли е на човека ?

Това определено не е така! Омекотената вода има високо съдържание на неорганичен натрий, кал­ций и други неорганични минерали.

На базата на тази погрешна информация дори някои здравни публикации направиха подвеждащи сравнения в опитите си да се обявят срещу дестилираната вода! Нап­ример бяха направени общи сравнения, като се цитираха хора, които живеят в отдалечени райони със запаси от твърда подземна вода и при които разпространението на сърдечносъдовите заболявания е ниско — без да се вземе под внимание уместният факт, че тези хора са склонни да консумират повече естествени „живи“ храни и да живеят в спокойна селска обстановка!

вода в чаша

Минералната вода е полезна

Единствено на базата на водата тази селска група беше сравнявана с хора, живеещи в претъпкани, силно замърсени градски райони, които пият третирана водопроводна вода, вероятно филтрирана с домашни омекоти- тели за вода (неправилно обявявана за „дестилирана во­да“) и които показват висока степен на разпространение на високо кръвно налягане и сърдечносъдови проблеми.

Не се споменава очевидният факт, че тези обитатели на градовете са подложени на много повече напрежения, а диетата им се състои от мъртва, преработена „изкустве­на“ храна от рафтовете на супермаркета — и двата факто­ра имат принос за сърдечносъдовите заболявания.

Очевидно всеки самозван „изследовател“, който прави грешки като тези, посочени по-горе, не си е свършил добре работата!

За нещастие, читателят може да не е наясно – и по такъв начин безотговорно се създава ненужно обърква­не. Затова не позволявайте тези „експерти“ да ви заблуж­дават както за водата, така и за храненето!

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.