Кимане с глава


глава

Кимането е знак на любовта

Някои експерти смятат, че кимането с глава е произлязло от поклона за покорство на други: идва от рязкото движение с глава, характерно за прародителите ни, влечугите.

Във всеки случай това е позитивен сиг­нал, който показва разбиране и съгласие.

Най-често виждаме кимане с глава когато някой демонстрира, че слуша много внимателно това, което му говорите.

Той може да не е съгласен; може просто да ви слуша и с кимането да ви окуражава да продължите.

Кимането е невероятен барометър за общ интерес към раз­говора.

Но когато някой кима прекомерно и заприлича на кученцата-играчки, които се слагат в колите, това показва кротко подчинение — „Да, абсолютно, разбира се, че си прав“.

бутон за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.