Кое е това „Аз” което има всеки човек ?


само за мен

Какво е пълното значение на думата „Аз” ?

За някои това може да звучи абсурдно. Така е, защо­то има нещо абсурдно във възпитанието, което казва: ако не кажеш „да”, няма да те обичат. Това възпитание обаче няма нищо общо с нашата природа. Човекът има у себе си едно „Аз”, което е организмично, спонтанно и никога нелъжещо, т.е. психически здраво, и едно „Аз”, наречено „Аз” – идеално, което е неговата цензура, пълна с норми и правила. Невро­тичният човек не умее да казва „не” на правилата в собст­вената си глава. Здравият би трябвало да умее, но забеле­жете, че когато ситуацията го позволява. Трагедията на днешния човек е в това, че той хронично спазва правилата, дори когато нарушаването им с нищо не го застрашава. Напротив, би го облекчило. Но тъй като това не е лесно, той си е изнамерил начини да казва „не” по заобиколни пътища, които обаче хабят цялата му енергия. Например, т.нар. дисквалификация, която се изразява в „измъкване по допи­рателната” или смяна на темата: жена Ви Ви пита: „Обичаш ли ме, скъпи?”, а Вие отговаряте „Пак се развали времето!”.

„Аз” - норма и право

Трудно ли е да получи всеки това „Аз” ?

 

„Аз” – норма или право ?

Можем да бъдем и много жестоки в опитите си да не кажем „не”. Правим се, че не забелязваме, не сме чули, не сме видели и т.н.. Получава се така, че заради страха да отречем нещо конкретно у някой човек например, ние отричаме целия човек: Ти не съществуваш!

Ако в случая канещият е достатъчно интелигентен, ще опита да извлече полза от чутото, да коригира нещо у себе си и може би дори да си осигури шанса да получи утвърди­телен отговор на поканата си следващ път.

Единственото нещо у нас, което винаги казва „да”, ко­гато иска да каже „да”, и „не”, когато иска да каже „не”, е тялото ни. Невербалният език не може да лъже, защото не се контролира от волята и съзнанието. Ето няколко начина за казване на „не” на този универсален истинен език: избяг­ващия поглед, намусената физиономия, ритмичното стис- кане на дъвкателните мускули, скръстените пред гърдите ръце, потропващия по земята крак, ритащия във въздуха кръстосан крак, отдръпнатия на разстояние стол или поста­вения предмет между мен и седящия в близост. Това са само част от „думите” на тялото.

споделяне на връзка


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.