Кое и как ни стресира ?


лошо

Много стрес, води до въобразяване

,,Стресът“ става нездравословен едва тогава, когато се възприема като като „стресиращ“,

т.е. когато процесите на приспособяване на тялото са прекалено изхабени и износени.

В известна степен човек сам може да направлява този процес.

Можем да повлияем върху възприемането на определени неща за натоварващи или не.

Смята се, че особено податливи на стрес били хората,

които се стремят към успеха, амбициозните хора,

които сами не си дават почивка във водовъртежа на живота и като хамстерите безспир тичат в колелото,

което вследствие на това не спира да се върти.

положение

Тази твърде лично и на сериозно го приема този стрес

Раздразнителност и гняв,

недоверие и цинизъм увеличават вредното въздействие на стреса.

За най-големи стресови фактори в сферата на труда се смя­тат не амбициозността и стремежът към успех,

а чувството за безизходица и липсата на поле за действие и изява.

Дори чи­новникът, който може сам да разпредели задачите си,

е по-малко застрашен от работника на поточната линия,

който не може да избяга от своя монотонен ритъм на работа.

Някои учени поради това отхвърлят възможността да се говори за стрес,

ако и когато човек сам може да решава с какво и как може да се справи и какво натоварване да поеме.

Значително повишен е рискът за поява на болести вследствие на стреса при хора,

които имат работа без изгледи за служебно повише­ние или трябва да извършват монотонни действия,

като рабо­тят на акорд и не получават удовлетворение и признание.

социално споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.