Кога да обясним на децата си как се правят бебета ?


твърде малки

Малки същеста които още не разбират достатъчно

“Дъщеря ни е в предучилищна група на детската гра­дина. Скоро бях на родителска среща и ми се случи нещо много неприятно. Нападнаха ме други родители, защото детето ми обяснявало на другарчетата си как се правят бебетата. Порицаха и мен като родител, че толкова рано съм й обяснила истината. Не мога да повярвам. Нима живеем в средновековието? Аз ли сбърках някъде? ”

Не сте сбъркала. За съжаление, въпреки привидно ос­вободените нрави, все още живеем в доста сексофобно общество. В много семейства, уви, сексът се възприема все още като нещо срамно, грозно, дори мръсно. Растат поко­ления с множество задръжки и предразсъдъци. Не случайно голяма част от пациентите, търсещи психотерапевтична помощ, заявяват именно сексуални проблеми, които в повечето случаи не са свързани с органични смущения, а имат чисто психогенен характер. Психичният дискомфорт на човека в края на нашия век най-често е свързан с под­тисната здрава агресия и сексуалност – двете най-природни и спонтанни форми на поведение. Садизмът (болната агре­сия) и сексуалните извращения (болната сексуалност) зали­ват живота ни и в много случаи водят началото си точно от подобни случки.

малки и смотани

Твърде малки, за да разбират

Не се упреквайте, че сте поднесла истината на дъщеря си. Днес децата ни са доста информирани и малко от тях вярват на приказката за щъркела. А винаги е най-добре, за да не бъде изкривена, информацията да бъде дадена от родителите в подходяща за детето форма. Можете дори да илюстрирате с рисунки или примери от природата, има вече и доста подходящи детски книжки на тази тема. С родители като Вас детето Ви има шанс да расте психически здраво. Имате право да настоявате и пред учителките в детската градина да уважават позицията Ви.

share button


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.