Когато в генетични тестове преди раждането не се установи наследствена обремененост, детето ще бъде здраво и няма да има увреждания


тест на гените

Генните са различни при хората

Генетичните тестове по време на бременността дават сигур­ност, на която не бива да се разчита.

С помощта на така наре­чената пренатална диагностика наистина могат да се установят някои болести,

например нарушения в хромозомите, свързани със синдрома на Даун.

Други болести, като например епилеп­сия или много заболявания на обмяната на веществата,

не мо­гат да се разпознаят с генетични тестове.

Многобройни забо­лявания не се дължат на наследствена обремененост.

Освен това все още се случва да се стигне до увреждане по време на раждането,

например при недостиг на кислород или други ус­ложнения,

които не могат да се предвидят от никой лекар.

бутони за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.