Колко безопасна е хлорираната вода ?


вода с хлор

Хлорираната вода не е толкова опасна

Изчислено е, че 75% от питейната вода в САЩ е хлорирана. От една страна, хлорирането помогна да се намалят случаите на инфекциозни болести, но същевре­менно познати канцерогенни вещества като хлороформ и други трихалометани се образуват, когато хлорът влезе в съприкосновение с органичните съединения във вода­та.

Тези хлорни съединения се натрупват в мастните тъкани, като тези на гърдите, и могат да бъдат открити в телесните мазнини, кръвта, кърмата и семенната течност.

Изследванията свързват хлорираната питейна во­да с рака на дебелото черво и на пикочния мехур. Силно Хлорираната вода води до значително трансформиране тия холестерола от полезния HDL във вредния LDL холестерол.

Какви са последствията от хлора във водата ?

Наскоро Американското списание за обществено здраве публикува резултатите от изследване на риско­вете за развиване на рак при 28 237 жени след менопауза, обхващащо период от 8 години. Тези,

хлороводород

Хлора най-често се използва за дизенфектант

които пиели вода от градските водни източници от повърхността, при­емали по-високи нива хлороформ от тези, които пиели вода от подземни водни източници. По-високият прием на хлороформ се свързва с увеличаване на риска от рак на дебелото черво и на други видове рак.

Замърсяването на езерата, потоците, реките и океа­ните по целия свят и хлорирането на водата в плувните басейни водят до увеличаване на смъртоносния меланом.

Дори хлорирането не осигурява пълна защита сре­щу най-смъртоносните организми в обществените водни източници.

spodelime


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.