Коси погледи


поглед на косата

Косата е част от нас

Когато използвате този сигнал, навеждате глава надолу и настрани от човека,

когото гледате, след което отново връщате очи върху лицето му.

Правейки това движение, вие оставяте същата страна на врата си открита.

Този жест на флиртуване е неприкрит призив за защита,

който от­правяте към мъжа.

Очите гледат напред, което ги прави да изглеждат невинни,

по-големи и внушаващи:

„Дръж ме, голямо момче“,

а косият поглед се превръща в сексуален поглед.

Какво да следим:

Може да се използва и за сарказъм особено кога­то е в съчетание с вдигнати вежди,

коси поглед

Погледа идва отвътре

а на Джак Никълсън косият поглед може да бъде използван от мъжете по скептичен начин.

Ако сте жена и искате да използвате и това му допълнително значение,

погрижете се да не навеждате глава надолу.

Над какво да работим: Използвайте го пестеливо.

Този сигнал на очите е между най-изкуствените,

защото не се случва от само себе си.

Косият поглед може да бъде много ефикасен с правилния човек,

но тряб­ва да знаете, че този жест изпраща силни сигнали за уязвимост.

Неговите сигнади.

Нейните сигнали.

Бива си я в подигравките.

Изследванията сочат, че жените са значително по-добри в измисля­нето на хапливи имена за физиономиите,

започвайки още от преду­чилищна възраст.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.