Кръглата маса


конференция

Конференция на световните сили

Теоретично повече­то конферентни зали в бизнес света биха използвали кръгли маси, но те са обикновено за­ети за конференции.

Един до друг:

Когато наистина трябва да работите заедно и да стигнете до единодушие по някакъв въпрос, най-добре е да седнете един до друг, в позата „да запретнем ръкави“.
Много изследвания доказват, че хората биха работили здраво, за да стигнат до единодушно съгласие, при такова разположение на местата.

седнали на маса

Маса за двамата влюбени

Един срещу друг:

Понякога ситуацията предполага по-конкурентен, по-антагонистичен подход.
Интересно е, че в изследване, сравняващо отношението към позата „един срещу друг“ в САЩ и Великобритания, повечето хора, накарани да се конкурират един с друг, избират тъкмо тази позиция, но тези в Съединените щати предпочитат по-малка дистанция, отколкото участниците от Великобритания. Както изглежда, щатският модел се опитва да използва по-малката дистанция.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.