Кратко и бързо вдигане на веждите


вежди

Човек е учуден

Краткото и бързо вдигане на веждите е универсална,
инстинктивни реакция на разпознаване,
естествен знак за поздрав, който също така може да показва интерес и харесване.
Виждате го, когато веждите на някого се вдигнат бързо нагоре за около 1/5 от секундата.
Всеки ден, когато се разминавате с хора по улицата,го правите,
без дори да съзна­вате – лицата ви си казват „здравей“,
без съзнанието да участва.

Какво да следим: Честотата.

В зависимост от това колко души сре­щате дневно,

може да го правите 40-50 пъти на ден и дори да не го осъзна­вате – и 80% от хората,

които сте „поздравили“ ще ви отвърнат, без също да го осъзнават.

Над какво да работите:

Гледайте непознатите.

Краткото бързо вди­гане на веждите е несъзнателно – правите го автоматично,

жестове

Вдигай си веждите, не е зле

така че не можете да се упражнявате.
Но в зависимост от това къде живеете и какви са културните норми,
опитайте се да гледате открито колкото е възможно по-дълго лицата на непознатите и позволете на лицето си да ги поздравява.
Не забравяйте:
Вашите огледални неврони непрекъсна­то събират спомени,
които ви помагат да станете по-добър комуника- тор.
Освен това, когато сте открит и гледате лицата на непознатите,
особено на работното място, автоматично ще бъдете възприети като по-приятна личност.
Никога не знаете кога този „непознат“ от друг от­дел,
когото „поздравявате“ с характерното кратко вдигане на веждите,
може да стане новият ви началник.

Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.