Купчината от клетки не може да се разглежда като същество с човешко достойнство


изглед

Стволовата клетка не те променя

За човешко достойнство може да се говори едва при формирането на съзнание. Тогава и хората в безсъзнание или безпомощно състояние, хората с деменция и лежащите в кома не би трябвало да прите­жават човешко достойнство. Никой не би трябвало да си при­писва ролята на съдник относно човешкото съществувание и човешкото достойнство. Тази мисъл е в основата и на член 1-ви от Конституцията. Бившият конституционен съдия Ернст-Волфганг Бьокенфьорде и философът Роберт Шпеман още преди години обърнаха внимание на произтичащата от това „забрана за даване на дефиниция“ на понятието „човек“: ,Ако изобщо би трябвало да има нещо такова като права на човека, то те могат да съществуват само при условие, че никой не е упълномощен да определя дали някой е субект на такива права.“

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.