Ледените момчета


добре изглеждащ

Добре изглеждащ мъж в днешно време

Няма фригидни жени. Има некадърни мъже. Така гласи една популярна френска поговорка. Твърди се, че францу­зите имат опит в секса, но тази поговорка определено не е вярна. Безспорно е, че когато един мъж се боричка с буца лед, може да си помисли, че е некадърник, но проблемът може изобщо да не е в него.

Фригидността е женски сексуален проблем, аналогичен на първичната импотентност при мъжа. Състои се в оскъден или липсващ отговор при сексуална стимулация. Липсва и усещането за удоволствие, както и физиологичните призна­ци на възбудата. Образно казано, това означава, че в момен­та, в който целувате нежното създание под вас, то се прозя­ва или си пили ноктите.

Но е възможно и дълбоко да страда от собствената си неспособност да усети нещо. За всичко това има логично обяснение. Етимологията на думата подс­казва, че става дума за студена жена. Тя обаче е студена не само в секса, а най-често и във всички останали сфери на живота си. Трудно изразява чувства и излъчва негативна енергия. Причините могат да бъдат и медицински, но в случая говорим за чисто психологическите аспекти на фригидността.

Обикновено корените на проблема се крият, както в много други случаи, в детството. Според аналитичната психотерапия една жена може да стане фригидна, ако майка й е била много “дървена”, т.е. моралистка, изпълнена със сексуални задръжки и предразсъдъци. С поведението си такава майка показва, че не приема тялото на дъщеря си. В повечето случаи обръща внимание само на интелекта. И тъй като децата растат, подражавайки на родителите си и тър­сейки тяхното одобрение, нейната дъщеря ще изключи сексуалността от представата си за женственост.

Трябва да се прави разлика между фригидност и аноргазмия (липса на оргазъм). Жените, които не могат да дос­тигат оргазъм, не са фригидни, защото те изпитват желание и получават сексуална възбуда. Възпрепятстван е само финалът на половия акт – оргазмът. Аноргазмията бива първична и вторична. При първичната жената никога до момента не е достигала до оргазъм. При вторичната имаме налице поне един оргазъм в миналото, независимо как е постигнат. Жената, която не може да достига оргазъм, реагира на сексуалните стимули и на физическо ниво де­монстрира физиологични промени (учестяване на ритъма на дишане, разширяване на зеницата, втърдяване на зърната, овлажняване и пр.).

Какво означава да си ледено момче ?

красив мъж

Елегантен и стилен мъж

Този проблем (когато са изключени всички медицински причини и евентуални заболявания, които също могат да го предизвикат) е резултат на едно възпитание, което възпри­ема оргазма като дявола, който трябва да бъде убит. Не става дума непременно за религиозно възпитание. Често в спомените на тази жена има един баща, който е бил благо­разположен по отношение на топлия и нежен телесен кон­такт (гушкал я е, галил я е и това е предизвиквало нейното удоволствие), но е отблъсквал дъщеря си, ако му се е при­виждало зад всичко това сексуална възбуда. Когато порасне такова момиче често смята, че когато изпитва удоволствие, отново ще бъде отхвърлена. Често този механизъм е напъл­но несъзнаван и жената не си дава сметка защо и е невъз­можно да достигне оргазъм.

Вторичната аноргазмия представлява едно “не” на от­даването (отпускането). Това е типично за недоверчивия характер, който по принцип изпитва трудности, когато трябва да се отпусне, за да изживее удоволствието докрай, и то не само сексуалното, а удоволствията въобще. Често зад подобно поведение се крие предразсъдъка: “Не се оставяй, за да не те оставят” или “Удоволствието е нещо нередно, срамно или наказуемо”. Всички психични задръжки, които водят до сексуални проблеми, са напълно реодолими с помощта на психотерапията, стига първо да се справите с една: да говорите за тях. Погрешното убеждение, че да се говори за секса е срамно, води до премълчаване и усложня­ване в последствие на тези проблеми.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.