Любов към животните


обич

Какво по-хубаво от това

На 4 октомври в десетки страни ще бъде отбелязан Световният ден на животните.

Той води началото си от международен конгрес на еколози, проведен през 1931г. във Флоренция и посветен на повишаването на глобалната осведоменост по въпросите, свързани със застрашените видове.

Денят 4 октомври е избран, защото на него християнската църква почита живота и делото на Свети Франциск, покровител на животните и околната среда.

Въпреки това днес в отбелязването на празника се включват хора, изповядващи различна религия и с различни политически убеждения.

Онова, което ги обединява, е любовта и уважението им към животните, както и желаниетоим даизразят благодарността си на всички начини, о които се обогатяват живота им.

В много църкви и синагоги по света се четат благословии, а организациите за защита на животните провеждат акции за набиране на средства, както и лекции в различни училища и колежи.

любов

Красотата на любовта

Признакът е възприеман от природозащитниците като един от най-благоприятните поводи да се насочи вниманието на хората по света към благоденствието на животните итака да се подобри стандартът им на живот.

По последни данни около една трета от видовете бозайници на планетата са под реалната заплаха от изчезване.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.