Mного пациенти изреждат заради едно оплакване различни лекари или многократно тормозят личния си лекар за същото оплакване и създават големи разходи на здравеопазването


само на мен

Лекаря помогна на всеки, но не постоянно

Тъй като данните на пациентите в Германия не се съхраняват по името на пациента, здравните каси не могат да контролират колко пъти един пациент е посетил даден лекар и дали се е допитал до втори, трети или четвърти лекар за същото заболяване. Наистина здравните каси проучват отделни случаи, когато пациентите често вземат болничен лист, ползват повече лекарства или често се обръщат към различни лекари. Но няма законово определена рамка и определен брой „ненужни“ посещения при лекар, които да се контролират.
„Нашето намерение не е да контролираме“ – казва Барбара Марнах от Федералния съюз на здравноосигурителната каса АОК в Бон, – в крайна сметка съществува правото на свободен избор на лекар.“ При 30 милиона немски граждани, застраховани само към АОК, такава проверка дори не би била възможна. Освен това проучванията показват, че тичането от лекар на лекар съвсем не е толкова чест случай, колкото се предполага, и че засиленият контрол би струвал повече. „Пациентите, които ходят при 30 лекари, са наистина абсолютно изключение“, казва Марнах. По-важно за касите е лекарите да си сътрудничат в мрежи и сдружения за качество, за да обменят информация за трудни пациенти, които да обслужват съвместно и да снижат по този начин разходите.
При частните здравноосигурителни каси получаването на допълнително мнение на лекар зависи от умението на заявителя и сръчността на лекаря да намери точна формулировка. Тук също не съществуват общовалидни правила за поемане на разходите – за разлика от Калифорния например, където лицата с частна здравна осигуровка могат да получат две допълнителни мнения на лекар, не повече.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.