Настройване към пара-езика


влизане в употреба

Човешкото въображение в действие

Гласовете ни съдържат огромно количество знаци за това кои сме и в какво вярваме.

Пара-езикът – височините и спадовете в интонацията, силата, с която говорим, скоростта, лекотата и всички други вокални сиг­нали освен речта – представляват почти 40% от предаваните от нас по­слания.

Когато слушаме хората да говорят, можем незабавно да опреде­лим много неща за тях – дали са агресивни или пасивни, добре образова­ни или необразовани, с висок или нисък статус. Можем дори да кажем дали един човек е слаб или дебел само като го слушаме да говори.

Ние може да слушаме думите му, за да определим какво се опитва да ни каже, но внимаваме в гласа му, за да решим дали ще му повярваме или не.

Всъщност, изследователите са стигнали до извода, че самият глас е отличен индикатор за измама.

Чрез експерименти е установено, че хора, които слушат на аудиозапис признание на престъпник, са в състояние по-добре да установят измама, отколкото хора, които гледат аудиови- деозапис.

Докато можем да се объркаме или да бъдем подведени от дрехите, жестовете и други аспекти на езика на тялото, тъй като опре­делени особености на гласа е трудно да бъдат контролирани, то гласът си остава един от най-надеждните източници за „изтичане“ на истината в общуването с другите.

действието на езика

Компютрите - бъдещето на човека

Някои доказателства сочат, че жените са по-добри в разкодирането на невербални знаци за лъжа, но са по-склонни да ги пропуснат или да повярват на думите на лъжеца, отколкото на невербалните знаци.

Един от начините, по които използваме тези знаци, е да натоварим речта си с онова, което изследователите наричат „мета-послания“ – неформулираните послания под думите ни.

Само с натъртването на опре­делени думи ние можем да изпращаме напълно различни значения.

Произнесете тези изречения гласно и помислете над различните мета-по­слания, скрити във всяко от тях.

Отвъд речта ние използваме също така смях, въздишки, мърморене и други неречеви звуци, така че да изразим чувствата си по отношение на нещо – и огледалната система ни помага да отразим веднага тези звуци обратно.

В едно проучване изследователите установяват, че кога­то един човек чуе друг да се смее, определени зони в мозъка, свързани лицевите изражения, се възбуждат.

Огледалната система отразява звука на смеещия се, като подготвя слушащия да се засмее – усмивката да има време да достигне до лицето му.

spodelime.com


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.