Непослушното или кротушкото е за предпочитане ?


добро дете

Как да получим умно и добро дете ?

Въпрос: Детето ми е на година и три месеца. От око­ло месец стана доста непослушно. Плаче, протестира, хвърля предмети, отказва да яде. Трябва ли да потърся помощ от компетентен специалист?

Ако детският лекар е изключил всички медицински ос­нования за тази детска раздразнителност, нямате никакви основания за притеснения. Детето ви просто е навлязло в нормална фаза от своето развитие, която се нарича “фазата на Аза” и изживява т.н. “криза на опозицията”. Детското “Не!” се появява с първите зъби. До този момент детето е било едно единно цяло с Вас. Към края на първата година малчуганът започва да си дава сметка, че е нещо различно, отделно и автономно. Негативизмът му в този период е първият му опит да се утвърди пред външния свят. Възможно е дори да откаже да се храни или да ходи по-голяма нужда. По този начин то експериментира своята независимост. Много е важно да не го насилвате, ако искате като възрастен то да бъде отговорен и автономен индивид. В тази “фаза на Аза” то формира личната си воля и се откъсва от майчиното Аз. От чисто физиологична гледна точка в този етап от еволюцията се формира мозъчната кора, която е седалище на висшите психични функции –

интелекта, абстрактното мислене, познавателните функции, фантазия­та и най-вече — Волята. Позволете му да порасне Като се научите да приемате някои от неговите “Не-та”. Някои разбира се, не всички. Защото детето все още няма натрупан свой опит и не би могло да прецени, че определени негови желания биха му причинили вреда. Вие сте тези, които трябва да положите границите на позволе­ното. Но в никакъв случай те не трябва да достигат А крайностите “всичко е позволено” или “нищо не е позволено”. В този смисъл неговото “Не!” се явява въпрос “Как да се ориентирам в нормите на този свят?”. Като поощрявате или отхвърляте противопоставянията му, ще му помогнете да се научи да взема самостоятелно решения и да търпи последствията от това. Ще му помогнете да изгради усет за реалност, чувството за собствена територия и тази на Дру­гия. Колкото повече го подтискате и се опитвате да го вкарвате във вашите коловози, толкова по-агресивно ще става то.

Как да възпитаме детето си, за да е добро във всичко ?

В този период от живота си то усвоява един основен В модел на поведение – агресията, разбрана като инициатив­ен ност, борбеност, отстояване на позиция, движение, преодоляване на препятствия, а не примиряване. Детското “Не!” в тази възраст има функциите на антени, с които то “опипва” в действителността, учи се да приема нейните лимити и да се адаптира според изграденото трезво чувство за граници, чувство за реалност.

лошо дете

Как да сме добри родители ?

Ако Ви е трудно самите Вие да намерите границата до­колко да позволявате и доколко да забранявате, доверете се на стратегията на “ограничения избор”. Тя се състои в следното: например, ако детето Ви се противопоставя и не иска да облече предложените от Вас дрехи, то дайте му възможност да избира. Предложете му два или три

на цвят пуловера. По този начин Вие вече задавате лимитите – навън е студено, не може да облече тениска, трябва да бъде пуловер, но кой от трите — ще реши то само. Така в собст­вените си очи то вече се чувства независимо, избиращо самостоятелно. Това е най-лесният начин и агнето да бъде цяло, и вълкът – сит. Ще запазите авторитета си на родител, а детето Ви като възрастен няма да бъде все зависимо и неспособно да диктува само живота си, а зрял индивид с чувство за лична отговорност. Защото, ако го блокирате в първия му порив да завладява света, рискувате да го пре­върнете в едно хленчещо и безпомощно, вързано доживотно за полата ви създание.

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.