Нова стратегия за лечение остеопорозата


нападение в гърба

Приятно ли ви е това ?

Днес популацията на 60-годишните в Европейския съюз е над 20% от населението му, а след 25 г. ще надвиши 31%.

За следващите 25 г. C30 предвижда драматично увеличение в броя на свързаните с напредването на възрастта заболявания.

Ето защо има нужда от развитие на нови стратегии за превенция и лечение на различните свързани с остаряването заболявания, в това число и на остеопорозата.

Настоящата разработка е една стъпка за изработване на единна стратегия у нас в профилактиката на остеопорозата. Тук са дадени основните въпроси, необходими при създаване на локални центрове и програми, третиращи женското здраве.

В контекста на създаването на Национална програма за борба с

изкривяване

Лечимо ли е това ?

остеопорозата и свързаното с нея изграждане на съответна структура в страната е необходимо задълбочено запознаване на медицинските кадри със същността на проблема, с неговото перспективно развитие и с конкретните задачи за решаването му.

Добрата организация и уеднаквените разбирания ще предопределят успеха в решаването на проблема остеопороза и у нас.

социални бутони


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.