Няма значение за продължителността на живота ни, кога ще се откажем от цигарите


дим от цигарите

Всяка цигара те обива малко по-малко

Ако човек се откаже в късна възраст от пушенето, това няма да окаже никакво влияние върху неговото здраве и продължителността на живота му.

Така гласи едно от удобните извинения на пушачи, които не искат да положат усилия да се откажат. Всъщност може да са необходими до 15 години, докато заклети дългогодишни пу­шачи достигнат отново до същия минимален риск да се разбо­леят от рак или да получат сърдечен удар. Рискът от инсулт при пушачите все пак остава висок в продължение на пет до десет години след като те вече са приключили с пушенето. И ако сравним шансовете на един пушач с тези на един непушач, то вероятността пушачът да почине на средна възраст между 45 и 64 години е три пъти по-голяма, отколкото смъртта да настъпи при него на възраст между 65 и 84 години.

Все пак изследвания показаха, че дори при 65-годишни има значителна вероятност за по-голяма продължителност на жи­вота, ако се откажат от пушенето в тази възраст. Все пак нико­га не е твърде късно.

бутон за сайт


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.