Общи грижи при остеопорозата


възрастни хора

Остеопорозата може да ви докара до инвалид

Комплексният подход за лечение на остеопорозата включва диетичен режим, двигателна активност, медикаментозна терапия и промяна в стила на живот на пациентите. Вниманието трябва да бъде насочено върху онези мерки, които зависят от индивидуално поведение на всеки потенциално заинтересован. Това би довело до повишаване на терапевтичния успех. Върху част от системните рискови фактори ние не можем да повлияем – раса, пол, възраст, генетична предиспозиция. Но можем да отстраним неблагоприятните фактори от околната среда – нерационално хранене, обездвижване, тютюнопушене, хронична алкохолна консумация, злоупотреба с кафе, употреба на медикаменти – всички те, водещи до остеопороза.

Нашите съвети са насочени към ежедневието на пациента. Те ще намалят симптомите и ще забавят прогресирането на болестния процес. Това са прости, лесно изпълними съвети. Трябва само да се превърнат в навик. Голяма част от нашите пациенти са жени в пенсионна възраст с ниски финансови доходи, за които продължителният прием на скъпоструващи медикаменти е непосилен. Изпълнението на тези мерки ще подобри здравословното състояние, дори ще се отрази благоприятно на семейния бюджет.

лекар и пациент

Лекарите дали винаги може да ни помогнат ?

Болните трябва да спазват подходящ хранителен режим. Те трябва да бъдат насърчавани да се движат – ходене поне 2-3 пъти седмично по 30-40 минути. Особено препоръчителни са обедните разходки с възможност слънчевите лъчи да въздействат директно върху кожата и да се образува витамин D в нея. При упражняването на физическа активност трябва да се прецизира продължителността и степента на натоварване.

Пациентите трябва да се откажат от алкохолна консумация и тютюнопушене – особено при болни над 60-годишна възраст. Допустими са до 5 цигари дневно и до 4 малки чашки кафе. Приемът на медикаменти, водещи до остеопороза (кортикостероиди, антиацидни препарати, хепарин, антидепресанти, седативни, тереоидни хормони в големи дози и др.) да става по лекарско предписание и при стриктно наблюдение.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.