Откриването на рентгеновите лъчи


рентгенова снимка

При проблеми с белите дробове си направи рентгенова снимка

8 ноември 1895 една жена първа с трябвало да протегне анта си за снимка.

Това била съпругата на професора по физика от Вюрцбург Вилхелм Конрад Рьонтгсн (1845-1923), към чиято длан за първи път с точно определена цел били насочени новооткритите „Х-лъчи“.

След осветяването с тези лъчи, което траело повече от 20 минути, изображението било готово и снимката на дланта с венчалната халка на госпожа Ръонтген обиколила света, когато в календара се отгръщала новата 1896 година.

Победният марш на новия диагностичен и терапев­тичен метод, който скоро получил названието „рентгенови лъ­чи“, вече не можел да бъде спрян.

Еуфорията около новия метод била невъобразима.

Все пак медиците скоро установили значителните странични действия на рентгеновите лъчи.

Предимно техници, обслужващи и под­държащи уредите, физици и лекари получили тежки кожни увреждания, довели до осакатявания, защото се излагали на въздействието на лъчите, без да се предпазват.

През 1896 г. във Виена лъчите били приложени за първи път с цел лечение.

снимка на тялото

Понякога е добре да си направиме снимка на тялото

Момиче с огромна окосмена бенка на врата и гърба било об­лъчено с лечебна цел.

Вследствие на това се развила кървяща язва на кожата, но лекарите не отдали особено значение на то­ва странично действие.

Още през 1897 г. лекарят от Хамбург Хайнрих Алберс-Шьонберг основал рентгенологичен институт и по този начин се превърнал в първия лекар-специалист в тази област.

Само няколко години след това и той станал жертва на постоянния контакт с лъчите, който налагала професията му.

Тъй като страничните влияния не били познати и следователно не съ­ществували предпазни мерки, той бил изложен на голямо по количество облъчване.

През 1910 г. трябвало да бъде ампути­рана дясната ръка на Алберс-Шьонберг, която била засегната от рак.

През 1921 г. той умира от последиците на дългогодиш­ното излагане на въздействието на рентгеновите лъчи.

бутон за сайт


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.