Отмятане на косата


косата

Добро настроение

Много животни имат начин да изпращат сигнали на други същества чрез оперението или козината си – кучетата настръхват, пуяците разперват перушината си, лъвовете разлюляват дългите си гриви.

Ние не сме по-различни. Косата ни е изпълнявала много различни задачи по време на еволюционното ни развитие – пазила ни е топло, скривала ни е от враговете в гората, дори е защитавала главите ни от слънцето.

Днес отмятането и тръскането на косата продължава да е много силен сиг­нал, който казва: „Тук съм и се чувствам добре“.

Какво да следим: Жена, която ви показва, че не е за пренебрегване.

Всъщност отмятането на косата е жест на „кипрене“, начин да покажем на другата страна, че сме се нагиздили с най-добрите си атрибути, за да й се представим.

Някои жени го правят, когато се чувстват уверени в ситуацията; други – по-скоро, когато са нервни.

Една жена може изоб­що да не се интересува от вас, но това не означава, че не иска вие да се интересувате от нея. Но най-често това се прави, за да се спечели вни­мание.

Над какво да работим: Да развием у себе си този жест.

Отмятането на косата казва: „Чувствам се добре такава, каквато съм.

Чувствам се позитивна и уверена“.

Този доминантен сигнал може да бъде много по­лезен при флиртуване, но също така може да е начин да подчертаете самоувереността си.

Само внимавайте да го правите изискано – не вяр­вам да искате да изглеждате карикатурно.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.