Озонът в атмосферата оказва влияние на белите дроове


щит

Озона ни пази от Слънцето

Озонът се счита за вреден дразнител, който има все по-висока концентрация във въздуха поради замърсяването на околната среда. Особено в гъсто населените райони концентрацията му през лятото понякога достига толкова високи и вредни за здравето стойности, че трафикът от автомобили трябва да се ограничи, както и престоят на хората на открито.

изстъняване на озона

озонова дупка

Въпреки това трайните последици на озона върху дихателните пътища изглежда не са толкова тежки, както се предполага.Педиатри от Фрайбург установяват в рамките на дългогодишно изследване, че развитието на децата не се забавя в районите с висока концентрация на озон. Изследвани са деца на различни възраст в провинция Баден-Вюртемберг, които са били изложени на различни концентрации на озон.

При всички изследвани деца развитието на белите дробове било сравнимо. Макар и белите дробове на децата от замърсени райони да се развиват малко по-бавно през лятото, те наваксвали през есента и зимата.

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.