Пациенти с болест на Паркинсон са душевно болни или страдат от деменция


лекувашт

Пациентите са застрашени от болеста Паркинсон

Повечето хора смятат, че страдащите от Morbus Parkinson, която още погрешно бива наричана „паралитичен тремор“, вследствие на болестта имат не само нарушена моторика, но са загубили и своите интелектуални способности. Това обаче далеч не отговаря на истината. При паркинсоновата болест ясно доминира телесното увреждане. Значително изразени затруднения в интелектуалната дейност при повечето болни въобще не се наблюдава или пък често настъпва едва когато заболяването е вече в много напреднал стадий.

Нарушение на умствената дейност

Според доста предпазливи оценки 150 000 до 200 000 души в Германия страдат от Morbus Parkinson. Ежегодно в страната  от тази болест се разболяват още от 12 000 до 13 000 души.Симптомите се появяват при измиране на клетките, които произвеждат допамин в област на мозъка, която се нарича„Substantia nigra“, дял в средния мозък (още ганглион на Зьомеринг), която е тъмна на цвят поради съдържанието на желязо и меланин. Това води до нарушаване на фината моторика. Оплакванията могат да бъдат изключително разнообразни, но по-голямата част от тях се отнасят до подвижността на тялото. Към това спадат забавени движения, схващане на крайниците, придружено с повишен мускулен тонус, както и треперене, което често се определя като тремор. Типично е още и нарастващо вцепеняване на чертите на лицето, така нареченото лицемаска. Може би поради тази причина болните от Паркисон изглеждат на околните по-безучастни към заобикалящия ги свят и интелектуално не толкова будни. Ограничаването на мимиката на лицето се дължи предимно на ограничената възможност за контролиране на мимическата лицева мускулатура.

При различни изследвания болните от Паркинсон са били сравнявани с техни връстници, страдащи от други болести. При болните от Паркинсон промените в личността и намаляването на умствените способности са също толкова незначителни, колкото при пациенти с артроза или ревматизъм. Все пак при тях по-често се наблюдават променливи настроения и депресии.

болест

Паркинсона уврежда най-вече мозъка

При много болни от Паркинсон с времето всъщност все пак се стига до нарушения в умствената дейност, но само у една пета от пациентите се наблюдават прояви на деменция или на друго тежко нарушение на умствената дейност, като тук спадат предимно болни в късен стадий на болестта. При тях се установява значителна загуба на паметта, забавяне на действията при усвояване на знания и при определени стратегии за решаване на проблеми, както и при други познавателни способности.

Бившият кмет на Щутгарт е доказателство за това какво завидно интелектуално ниво могат да имат болните, които от години страдат от Паркинсон. На 24 декември 2003 г. той навърши 75 години. В публикувано малко преди това в „Бадише цайтунг“ интервю на въпроса дали бодростта на ума му не прави по-труден живота му при наличието на физически недъг, той отговаря: „Напротив. Мисля, че бих написъл по-малко книги, ако бях напълно подвижен.“

бутон за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.