По-добре и с no-малко усложнения протича болестта, ако я прекараме „естествено“ вместо да се имунизираме срещу нея


не се плаши

Не се плаши, а го преглатни, защото не боли

Противниците на имунизациите в повечето случаи не дава медицински, а принципни основания срещу ваксините, въпре ки че е установено, че при почти всички известни и препорьчителни имунизации делът на усложненията е 10 до 100 пъти по-висок при заболяването, отколкото при имунизацията. При морбили, заушка или варицела болестта е свързана с усложнения при 1 на 500 или при 1 на 1 000 деца, например с тежко възпаление на белите дробове или тежко възпаление на мозъч ната кора. След имунизации делът на усложненията е значи телно по-нисък. При някои имунизации той е едва 1 на 10 00С при други 1 на 100 000. Имунизациите по принцип се препоръчват само тогава, когато съотношението между възможнит усложнения е значително по-ниско от това на евентуалнит заболявания. При много тежки или смъртоносни заболяваш като тетанус, дифтерит или детски паралич съотношениет между ползата и евентуалната вреда е още по-категорично н страната на имунизацията.

споделяне на връзка


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.